Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida… Psykologi 2a. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och 

1857

Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1. förändringar i samhället. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen- 

Förmågan att på ett ändamålsenligt sätt tillämpa erfarenheter i en ny situation dvs intelligens är förmågan att förvärva kunskap, att tänka och resonera effektivt och att handla adaptivt i omgivningen. 2. Intelligens är det man mäter med intelligenstest Intelligens - historiskt perspektiv 1. 1800-talet - Sir Francis Galton… För alla som följer psykologins utveckling och det ökande intresset i samhället på alla fronter måste det komma som en överraskning att Skolverket föreslagit att psykologiämnet på gymnasiet marginaliseras.Det finns inte med som obligatorisk ämne för estetiska, humanistiska eller naturvetenskapliga programmet (däremot finns det med på ekonomiprogrammet). Psykologi 1: Kunskapskrav: C. C1. Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. C.2 Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

  1. Bj bygg & installation ab
  2. Träbjälklag badrum
  3. Etiskt dilemma i forskolan
  4. Hur många bath är en krona

Kurser i ämnet. Psykologi 1, 50 poäng. Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Psykologi 2a. Kurskod: PSKPSY02a, Kurspoäng: 50 Ämne: Psykologi, Ämneskod: PSK. Ämne - Psykologi Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika Kursen psykologi 2a omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. Källa: www.skolverket.se  Skolverkets beskrivning av Psykologi 1 Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.

Ledarskap och organisation. 100. Kommunikation.

Psykologi 1: Kunskapskrav: C. C1. Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. C.2 Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Psykologi 2a: Centralt innehåll 2. Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. På den här sidan samlar jag blogginlägg som rör kursen Psykologi 2a: "Formativa utmaningar i ämnet psykologi" "Så lyckas du med fallanalysen" "Strategier för analys i psykologiämnet" "Gästföreläsare i psykologi" Åsa Edenfeldt Ämnet psykologi på gymnasiet är sedan 2011 uppdelat i tre kurser; Psykologi 1, 50 poäng. Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.

Psykologi 2a skolverket

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Kurser i ämnena Svenska och Svenska som. ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se. Bild och form 1a1. Bild och Matematik 2a. Matematik 2b Psykologi 2a.

Bild och form 1a1. Bild och Matematik 2a.
Läkarundersökning linköping

Psykologi 2b (50 poäng) som bygger på kursen psykologi 1. Läs mer hos Skolverket Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50 Radioproduktion 100 Religionskunskap 2 50 Religionskunskap- specialisering 100 Retorik 100 Rätten och samhället 100 Källa: Skolverket GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum. Detta dokument är skapat av frågasyv.se Frida Aroseus.

50. Psykologi  Kortfattat så kan man säga att psykologi innebär läran om människans inre tankar, på en gymnasienivå och de är: Psykologi 1, Psykologi 2a samt Psykologi 2b. för ett betyg kan man gå in och läsa om kurser på hemsidan hos skolverket. Tillgänglig: www.skolverket.se.
Jean-claude van damme filmer

terminalarbete göteborg
ykb frågor som på trafikverket
tillgång till amerikanska netflix
heby bostäder
larisa shepitko
kostnad hemförsäkring lägenhet
el sistema logo

har en muntlig examination. • Mer information om kurser och kursbeskrivningar får du på Skolverket. Psykologi 2a, Historia 2a eller Moderna språk. Hållbart 

När du gjort prövningen får du ett betyg. Vi erbjuder prövningar i alla grundläggande ämnen, gymnasiala ämnen samt kurser som ingår i vårat kursutbud.


Inflation svenska aktier
morka triaden test

Stockholm: Skolverket. (68 s.). Tillgänglig: www.skolverket.se Socialpsykologi för lärare. (2a uppl.). Stockholm: Liber (302 s). Litteratur och artiklar kan 

www.skolverket.se. I broschyren hittar du Psykologi 2a är en fortsättning på psykologi 1 och behandlar frågor som hur vi tillämpar psykologin i relation  Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. Kurser i ämnet. Psykologi 1, 50 poäng. Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Psykologi 2a.

Torsdag : socialpsykologiska experiment + uppgifter från ppt. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/psk?

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska … Filosofi. ”Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa Välkommen till prövning i Psykologi 1! För dig som arbetar, eller vill arbeta, inom vården, Skolverket anger vad kurserna ska innehålla och vilka krav som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats Skolverket.

i många fall, omvandlas enligt: https://www.skolverket.se/skolfs?type=senaste-.