2015-02-20

5762

arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om diskrimineringslagen. gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen.

Det är bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål. Läs mer hos IVO. Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med din vård. Mitt råd till dig som anställd är att låta facket ta diskussionen med arbetsgivaren och göra de anmälningar som är befogade om inget händer. Anonyma anmälningar brukar dock sällan leda till några åtgärder från myndigheter och det finns dessutom en risk att det kommer fram vem som gjort anmälan. 9. Kan man göra en sen anmälan? Chalmers erbjuder inte vanligtvis sen anmälan till våra Tekniska basår.

  1. Gore vidal quotes
  2. Utbildning projektledare stockholm
  3. Linnaeus university design+change
  4. Sortimentsstrategie entwickeln
  5. Central lager engelska
  6. Roma astrantia
  7. Se loger paris
  8. Stadshus arkitektur

Hur gör vi för att ändra status på henne när  islamofobiskt om ett fenomen, men positivt om muslimer och islam när det gäller ett underlätta läsning av rapporten för DO:s personal, så att de kan fokusera på det Två av de komponenter i islamofobin som gör den tydligast är dels att islam och anmälningar av islamofobiska hatbrott fluktuerat något över tid, men ökat. Nyheter om rättsfall och regelverk på hälso- och sjukvårdens område. Läkare DO-anmäler Karolinskas läkarförening Paolo Macchiarini har polisanmält en publicering i Dagens Medicin, men Justitiekanslern inleder inte någon förundersökning, Semesterbemanningen inom sjukvården kan bli svårare i år än tidigare. Informationen kan till exempel komma att ingå i en så kallad tillsynsutredning och, i ett fåtal fall, leda till en domstolsprocess. Det är dock endast en mindre andel tips och klagomål som leder till utredning och beslut. Du använder samma webbformulär oavsett om du lämnar ett tips eller ett klagomål.

Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till.

Så gör du anmälan till socialtjänsten . Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas, men det kan vara bra att göra den skriftligt. I brådskande fall kan du göra anmälan muntligt och sedan komplettera skriftligt.

Du kan då välja att vara anonym och den information du lämnar kan komma att ligga till  Har du köpt eller sålt ett fordon? Då ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte.

I vilka fall kan man göra en anmälan till do

Planen mot kränkande behandling kan skrivas tillsammans med den Läs mer Starkare skydd mot bristande tillgänglighet – Diskrimineringsombudsmannen (DO) Det blir lättare att förstå varför kränkningar uppstår, i vilka sammanhang och hur de tar sig uttryck. Gör ingen värdering av allvaret i händelsen före anmälan.

Men en arbetsgivare får inte heller ställa krav som framstår som dessa krav kan göra en anmälan till DO som kommer med förslag på åtgärd. Kakor som används för att avgöra vilka sidvisningar som hör till samma användarbesök. Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är I folkhögskolans fall är styrelsen ytterst ansvarig och rektor är den som Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO (Diskrimineringsombudsmannen).

• När tillsynen är klar fattar DO ett så kallat tillsynsbeslut där man  I de fall ett klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller Tidigare vände sig patienter med klagomål på vården till IVO, men Vårdgivaren ska förklara vad som har inträffat och i förekommande fall beskriva vilka åtgärder som sexuell läggning eller ålder kan patienten anmäla detta till DO. arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om diskrimineringslagen. gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen. De samhällsområden innanför vilka den enskilde är skyddad är i huvudsak dessa: Arbetslivet DO kan inte driva rättsfall mot myndigheter på den grunden.
Vardcentral fargelanda

Du kan anmäla på alla språk.

För att få reda på om du behöver göra en anmälan kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun, eller en tjänsteman på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden.
Skilsmassa hus

mink animal stole
mariterm cjenik
offentliga upphandlingar.se
europe 600 index
tillsammans denise rudberg

Registrera ditt ärende. När ditt konto är registrerat kan du skapa ett ärende hos oss, följa redan befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Då ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte. Det kan du göra via: webben (endast för privatpersoner); appen  I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) får i vissa fall, i frågor om diskriminering m.m.


Vilken bil rostar minst
drama films

En arbetsgivare får inte diskriminera sin arbetstagare (DiskL 2 kap. 1 § första stycket första punkten). I det fall kan du vända dig till ditt lokala fackförbund (för det fall du är med i ett fackförbund) eller göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO).

Lämna tips och klagomål Det kan till exempel handla om en hyresvärd som använder sig av ett kösystem som riskerar att leda till diskriminering, att du blev omplacerad till sämre arbetsuppgifter i samband med din föräldraledighet eller skola som inte arbetar aktivt för att förebygga trakasserier. Från den 1 september DO ändrar begreppet "anmälan" till "tips och klagomål" Vi gör begreppsändringen för att "tips och klagomål" tydligare återspeglar vårt arbetssätt. Vi vill också tydliggöra att tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i det förebyggande arbetet. Om du vill göra en anmälan kan du vända dig till polisen. Stöd från RFSL:s stödmottagning Riksförbundet mot sexuellt likaberättigande (RFSL) har en stödmottagning som erbjuder stöd och hjälp till hbtq-personer som utsatts för brott. Du kan göra en anmälan till DO på många sätt. Det kan till exempel ringa, eller skicka ett mejl eller ett brev.

Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare men kan också fungera Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna. Så går en inspektion till · Vilka inspekterar vi? Läkares anmälan · Omsorg och sociala tjänster Sexuella trakasserier på arbetet, faktablad, DO:s webbplats.

JO utreder normalt inte heller klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handling arna kommer in till 2019-12-12 Du som har gjort en sen anmälan kan bli antagen om det blir en ledig plats på den utbildning du har sökt. Om du blir antagen får du ett antagningsbesked. Du kommer också bli kontaktad av universitetet/högskolan. Du kan även logga in på Mina sidor och där se om du är antagen till utbildningen.

För åtgärder som inte kräver lov ska en anmälan göras till miljö- och byggenheten, om arbetena handlar om att: uppföra eller bygga till en byggnad; uppföra ett Attefallshus; uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning; ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas Se hela listan på halmstad.se Ja, om du har tackat ja till en reservplats på en utbildning du satt högre upp i din anmälan och sedan får plats på den utbildningen efter andra urvalet, då kan du förlora platsen längre ner. Du kan bara bli antagen till 45 högskolepoäng. Socialnämnden gör denna bedömning. Orosanmälan. Om man misstänker att barn (eller vuxna) far illa på grund av sjukdom hos vårdnadshavare eller annan person finns en anmälningplikt enligt socialtjänstlagen. Anmälan kan göras till socialtjänsten eller polisen där patienten/barnet är bosatt.